Home > Accommodations > Chugoku Shikoku

Chugoku Shikoku

JIG Accommodations Map

Chubu / Shikoku

City Name Address
Prefecture
City  /  Name, Address
Hiroshima
Hiroshima Sansui Ryokan 4-16 Koami-cho, Naka-Ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture.
730-0855
Hiroshima Ikawa Ryokan 5-11 Dobashi-cho, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture.
730-0854
Miyajima Kawaguchi Inn 469 Miyajima-cho, Hatsukaichi-city, Hiroshima Pref. 739-0500