Home > Accommodations > Kinki

Kinki

JIG Accommodations Map

Kinki

City Name Address
Prefecture
City  /  Name, Address
Mie
Ise-Shima Hoshidekan 2-15-2 Kawasaki, Ise City, Mie Prefecture. 516-0009
Nara
Nara Ryokan Seikan-so 29 Higashi-Kitsuji-cho, Nara City, Nara Prefecture. 630-8327
Kyoto
Central MATSUBAYA Ryokan Nishi-iru, Higashinotouin, Kamijuzuyamachi-dori, Shimokyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture. 600-8150
Central Ryokan Hinomoto 375 Kotakecho, Matsubara-agaru, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture. 600-8034
Northern Ryokan Rakucho 67 Higashihangi-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture. 606-0824