Home > Accommodations > Tohoku

tohoku

JIG Accommodations Map

Tohoku

City Name Address
Prefecture
City  /  Name, Address
Iwate
Hachimantai
N. Park
Kyoun-so Matsukawa-Onsen, Matsuoyoriki, Hachimantai, Iwate Prefecture. 028-7302
Morioka Ryokan Kumagai 3-2-5 Osawakawara, Morioka City, Iwate Prefecture. 020-0025
Ichinoseki Guest House Ramatkor Yamaneko Yado Nagasaka aza Machi 42, Higashiyama-cho, Ichinoseki City, Iwate Pref. 029-0302
Waga-gun SHINSEIKAN NEW!! 52-121-2 Yugawa,Nishiwaga-machi,Waga-gun,Iwate Pref. 029-2204
Miyagi
Naruko Ryokan Bentenkaku 87 Kurumayu, Naruko-cho, Tamazukuri-gun, Miyagi Prefecture. 989-6821